podnośniki koszowe Racibórz

Zwyżka powinna być oznaczona specjalnymi znakami

podnośniki koszowe Racibórz Zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, za prace na wysokościach należy uznać wszelkie czynności wykonywane co najmniej 1,0 metr od poziomu powierzchni terenu lub podłogi.

Jak należy zabezpieczyć miejsce pracy? Właściwa ochrona pracownika .